Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat łosicki
gmina: Łosice
miejscowość: Łosice

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Czarkowskiego 2
08-200 Łosice
Poczta: Łosice
telefon: 0833590687
fax: 0833590687
strona internetowa: http://oswlosice.fm.interia.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Łosice), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 46
Liczba oddziałów: 5
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 9
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 2
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0.65

Organ prowadzący

Powiat ziemski
województwo: mazowieckie
powiat:
gmina: